CityGuard

Produktserien CityGuard gir deg detaljert innsikt i infrastrukturen rundt avløpsvann og rent vann, slik at det er mulig å identifisere problemområder tidlig og igangsette riktige tiltak.

Les mer

OnGuard

OnGuard er en sofistikert, men brukervennlig løsning for å ivareta verdiene dine. Selv med mange mobile lagre, kan du med OnGuard sammenkoble dem til ett sentralstyrt system. Etter en enkel installasjon kan du fjernstyre systemet og ha sikker tilgangskontroll med fleksibel brukerstyring.

Les mer