Det visuelle er det første vi legger merke til når vi kommer i kontakt med et produkt eller en tjeneste for første gang. Grafisk design er derfor helt avgjørende for å kommunisere effektivt i forskjellige medier, både digitalt og på trykk, som for eksempel gjennom emballasjedesign, nettsider, brosjyrer og kontorrekvisita.

Identitet

Grafisk design er med på å materialisere verdier og er en identitetsbygger for bedriften. En bedrift med en tydelig visuell profil vil bli lettere lagt merke til (/vil lettere skille seg ut) og oppfattes som mer profesjonell. 

En grafisk profil underbygger bedriftens verdier og påvirker kundens holdninger og oppfattelse av bedriften. Merkevarebygging handler i stor grad om å skape gode assosiasjoner gjennom gjennkjennelse. 

Salg

Grafisk design gjør det mulig å fremheve fordelene og det som er unikt med produktet eller tjenesten. Dette kan brukes på reklamemateriell, brosjyrer eller emballasjedesign.Grafisk design brukes til å formidle produktets kvaliteter, stemning og assosiasjoner for å underbygge merkevaren.

Marked

Grafisk design er visuell kommunikasjon. Ved å kartlegge markedet kan kommunikasjonen tilpasses utifra de ulike behovene markedet stiller. For å lykkes  både i det lokale og internasjonale markedet er det viktig at den grafiske kommunikasjonen tilpasses. Kultur, psykologi, forretningstrategi og sosialantropologi er noen disipliner som kan være med på å definere et marked. 

SNØ tilbyr blant annet:

Logo til både din bedrift og ditt produkt
Emballasje design
Illustrasjoner
UX / Interaksjonsdesign til nettsideløsninger eller apper
Nettsider
Motion design og animasjon

Prosjekter