inapril node
inapril_logo
inapril node

InApril Venator

InApril har utviklet et avansert nodesystem for seismisk måling av havbunnen. 

Les mer
inapril node

2014 til i dag

SNØ har bistått i utvikling og design av et patentert av-og-på festemekanisme til tau, samt optimalisering og videreutvikling av den avanserte noden.
SNØ har og står for produktdesign og produksjon av støpeverktøy og plastdetaljer.